Nordnorsk bemanningsbyrå spesialisert mot helse og omsorgssektoren

Våre gründere har mange års erfaring fra bemanningsbransjen, og vår hovedeier Aras gruppen har kompetanse og kapital som vi drar veksler på.

Medlemsskap i NHO Service

Aras Helse og Aras gruppen er medlem av NHO Service.

Revidert Arbeidsgiver - NHO Service

ARAS Helse er sertifisert arbeidsgiver. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Sertifikasjonen bekrefter at ARAS Helse etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

Revisjonen omfatter:

  • Ansettelseskontrakter
  • HMS-kartlegging
  • Avklart HMS-ansvar mellom bemanningsselskap og kunde
  • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølging av langtidssykemeldte
  • Stillingsvern


Kontakt ARAS Helse

Besøksadresse
Søndre Gate 2
8624 Mo i Rana
Postadresse
Postboks 337
8601 Mo i Rana

ARAS Helse AS
Org. nr 914 922 771
Tel. +47 954 39 250
sa.eslehsara@tsop